Az 1875. augusztus 28-ára egybehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1878)

Az 1875-ik augusztus hó 28-ik napjára összehívott ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELÖHÁZA TAGJAINAK BETÜSOROS NÉV-, LAK- ís TÖRVÉNYHATÓSÁGOK SZERINTI NÉVJEGYZÉKE. Összeállította és kiadja REGELE JÁNOS, a képviselőim iroda-igazgatója. III-ik KIADAT BUDAPEST, 1878. ^CHLESINGER ÉS OHLAUER NYOMÁSA rostély-utcsa 8. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom