Az 1869. április 20-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1869, 2. kiadás)

A képviselők osztályszerinti névjegyzéke

Pótlap. Bánfty Albert báró, Belv. Régiposta-utcza 1. sz. Betegh Kelemen, Belv. Angol királyné szálloda. Rethlen Sándor gr., Lipótv. Nádor-utcza 14. sz. Binder Lajos, Lipótv. Frohner szálloda. Bogdán Vincze, Belv. Nemzeti szálloda. Borlea Zsigmond, Terézv. Király-utcza 5. sz. Deáky Lajos, Józsefv. Vas-utcza 8. sz. Dezseó' Szaniszlö, Belv. Magyar király szálloda. Domahidy Férencz, Józsefv. Pannónia szálloda. Farkas Elek, Széna-tér 3. sz. Gaál Miklós, Belv. Magyar király szálloda. GrMzer Frigyes, Belv. Zöldfa-utcza 38. sz. Henter Géza, Józsefv. Yas-utcza 1443/a. sz. Horváth Elek, Belv. Kishid-utcza 2. sz. Janicsáry Sándor, Belv. Nemzeti szálloda. Jankovics Miklós, Belv. Bástya-utcza 1. sz. Justli Kálmán, Belv. Zöldfa-utcza 24. sz. Kapp Gusztáv, Belv. Uri-utcza 2. sz. Kende Kanut, Belv. Uri-utcza 9. sz. Kiss János, Ferenczv. Két oroszlán szálloda. Kossuth Pál, Belv. Lipót-utcza 6. sz. Kun János, Józsefv. Vas-utcza 8. sz. Kvassay László, Belv. Czukor-utcza 2. sz. Miletlcs Szvetozár, Belv. Angol királyné szálloda. Molnár Pál, Belv. Magyar király szálloda. Pászt. Vilmos, Belv. Kecskeméti-utcza 13. sz. Perényi Zsigmond báró, Belv. Magyar-utcza 34. sz. Pethes József, Józsefv. Kerepesi-ut 63. Péehy Tamás, Belv. Lipót-utcza 16. sz. Szaplonczay József, Józsefv. Pannónia szálloda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom