Az 1869. április 20-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1869, 2. kiadás)

A képviselők osztályszerinti névjegyzéke

73 VI. Osztály. Antalfy Károly. Bánffy János b., Bánó József, Benedikti Albert, Bobory Károly, Boezkó Dániel Bo­ros Pál, Buttyán László, Dezső Szaniszló, Ernuszt Kelemen, Eszterházy Pál gr., Fehér Alilós, Földváry Miklós , Hodosiu József, Ivánka Imre, Jankovics Gyula, Justh József elnök, Kupp Gusztáv, Kaucz Gyula, Kazinczy István, Kállay Emánuel, Kálnoky Pál gr., Károlyi Ede gr., Keményfy János, Kendeffy Árpád, Kollár Antal, Kukinka Ferencz, Kuk János, Lónyay Menyhért, Máday Lajos, Nagy Sumuel Prick József, Splényi Béla b., Szeniczey Ödön, Szentiványi Adolf, Szentiványi Károly, Szepessy Gyula. Széky Pé­ter, Széli Kálmán jegyző, Szilágyi Virgil, Szlávy Jó­zsef, Szőts Sándor, Vodiáner Béla, Vukovics Sebő, Zahornáczky Bálint, Zweier Frigyes, Kraljevics Benő, Pejacsevics Nándor gr., Suhaj Imre. VII. Osztály. Bethlen Sánd. gr., Bezerédj László, Binder Laj., Bömches Gyula, Császár Bál., Csiky Sánd., Csörghe László, Dániel Márt., Fazekas Alaj., Fillenbaum Fér. b., Gaál Péter, Gáspár András, Gránzenstein Gusztáv, Gráser Frigyes, Gromon Dezső, Hidász Boldizsár, Joanesku Lázár, Justh Kálmán, Koós József, Kubi- Ödön, László Imre, Lónyay Gábor, Ludvigh János, Luksich Bódog, Madarász József, Madocsányi Pál el­nök, Manui Aurél, Milkovics Zsigmond, Móricz Pál, Nehrebeczky Sándor, Németh Albert, Orczy Flek báró, Paczolay Jánys, Salamon Lajos, Simonyi Ernő, Szabó Imre Szilvay Károly, Tóth Kálmán, Török Dániel, Ugrón Lázár, Várady Gábor, Zichy Jenő gr.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom