Az 1869. április 20-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1869, 2. kiadás)

A képviselőház tagjainak városok, megyék, kerületek és székek szerinti névjegyzéke

U } (újfalu kér.) Fsanády Sándor, (sz. bal) választ, volt 1053, Csa- nády Sándorra szavazott 484, ellenjel. Beöthy Algemonra szav. 313, nem szav. 250. ' i (Tenke kér.) Dezseő Szaniszló, (bal) választ, volt 1794, Dezseő Szaniszlóra szav. 1323, ellenj. Blaskovics Sán­dorra szav. 126, nem szav. 345. y (Ugra kér.) Farkas Elek, (bal) választóképes volt 3109, megvá­lasztatott egyhangúlag. V. V (Székelyhid kér.) Fráter Imre, (bal) választ, volt 3607, megválaszta­tott közakarattal. ^ $— (Bihar kér.) Gáspár András, (bal) választók, volt 2201, Gáspár Andrásra szavazott 921, ellenj. Csengery An­talra szav. 145, nem szav. 1135. yy fo (Belényes kér.) Jonescu Döme, (jobb) választ, volt 1601, Jonescu Dömére szavazott 746, ellenj. Végső Gellétre szav. 659, nem szav. 169. y (Margita kér.) Klolmsitzky Ágoston, (jobb) választók, volt 3092, Klobusitzky Ágostonra szav. 1503, ellenjelölt Baranyi Ágostonra szav. 1245, nem szav. 344. .. . _W (Baránd kér.) Móricz Pál, (bal) választ, volt 1013, Móricz Pálra szav. 495, ellenj. Kállay Ödönre szav. 84, nem szav. 434. (Cséke kér.) Román Sándor, (sz. bal) választ, volt 835, Román Bihar megye képvis.

Next

/
Oldalképek
Tartalom