Az 1869. április 20-ára összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1869, 1. kiadás)

A képviselőház tagjainak név és lakjegyzéke - D - Deák Ferencz - Deáky Lajos - Degenfeld Béla gróf - Degenfeld Gusztáv gróf - Dezső Szaniszló - Dienes József - Dietrich Ignácz - Dobsa Lajos - Domahidy Ferencz - Dőry János - Drágfy Sándor

9 Deák Ferenez, Pest Belváros kér. képv. Belv. Angol királyné. Deáky Lajos, Krasznam. Zilali kér. képv. Józsefv. Vas u. 9. sz. Degenl'eUl Kéla gráf, Szathmánn. Krassó kér. képv. Belv. Lipót u. 3 sz. Dogcnfeld (xii^ztáv grdf, Szabolcsm. Nagy-Kálló kér. képv. Belv. Nemzeti száll. Dezső Szaníszló, Biharm. Tenk kér. képv. Lipőtv. Magyar király száll. Dienes József, Sárosm. Bártfa kér. képv. Belv. Hatvani u. 3. sz. Dfelricli Ignóez, Baranya m. Pécsvárad kér. kép. Belv. Nádor szálloda. Dobsa Lajos, Makó v. képv. Lipótv. 3 korona u. 13. sz. Doniahidy Ferenez, hmárm.Szat Csenger kér. képv. Józsefv. Pannónia száll. Dőry Jó nos, Tolnám. Szakcs kér. képv. Belv. Magyar u. 23. sz. Sándor, Pestm. Vácz kér. képv. Szénatér 5. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom