Az 1865. december 10-dikére összehívott, 1868. március 10-én folytatódó országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1868)

A képviselőház tagjainak, városok, megyék, kerületek és székek szerinti névjegyzéke

58 Papp Simon. Szaplonczay József. Szilágyi István. Várady Gábor. Bihar megyei kp. Baranyi Ágoston. Csanády Sándor. Csengery Antal. Csengery Imre. Farkas Elek. Lovassy Ferencz. Móricz Pál. Miskolczy Lajos. Román Sándor. Véghső Gellért. Zichy Jenő gróf. Dezső Szaniszló. Szathmár megyei kp. Boros Pál. Domahidy Ferencz. Kende Kanut. Maróthy János. Stoll Károly. Ujfalussy Lajos. Vállyi János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom