Az 1939. június 10-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1943)

XIV. A Kormányzó Úr Ő Főméltósága által élethossziglan kinevezett tagok - Ilniczky Sándor - dr. Jakabb Oszkár - vitéz bulcsi Janky Kocsárd - jekel- és margitfalvy Jekelfalussy Zoltán - szulimi dr. Kaminszky József - kányai Kánya Kálmán - nagykárolyi Károlyi Gyula gróf - vitéz Kárpáthy Kamilló

ílniczky Sándor, a munkácsi gör. kát. székes­káptalan nagyprépostja, kárpátaljai főtanács­adó, II. f. o. (Ungvár, Káptalan-u. 19. sz., távb.: 71.) dr. Jakabb Oszkár, m.kir.t.t., a Pénzintézeti Köz­pont elnöke. 11., Hunyadi János-út 3. sz., távb.: 151-060. (Nyáron : Janko­vichtelep, Somogy vm.) vitéz bulcsi Janky Kocsárd m. kir. t. t., nyug. vezérezredes. IX., Közraktár-u. 24. sz. jekel- és margitfalvi Jekelfalussy Zoltán, b. t. t., nyug. fiumei kormányzó. 11., Lánchíd-u. 6. sz., távb. : 153-253. dr. szulimi Kaminszky József, vm. árvaszéki elnök. (Ungvár.) kányái Kánya Kálmán m. kir. 1.1., nyug. miniszter. XI., Miasszonyunk-útja 8. sz. (Balatonalmádi, Erzsébet királyné - utca Í3. sz., Veszprém vm.) nagykárolyi gróf Károlyi Gyula, m. kir. t. t., v. miniszterelnök, nagybirtokos. (Tiborszállás, Szatmár vm.) vitéz Kárpáthy Kamilló, m. kir. t. t., nyug. vezér- ezredes. IV., Ferenc József-rkp. 26. sz., távb.: 187-048;

Next

/
Oldalképek
Tartalom