Az 1939. június 10-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1940. december)

AZ 1939. ÉVI JÚNIUS HÓ 10-ÉRE ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGyŰLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK NEV­ÉS LAKJEGYZÉKE VALAMINT A FELSŐHAZ választott tisztviselőinek JEGYZÉKE. ÖSSZEÁLLÍTOTTÁ A FELSŐHÁZ HÁZNAGyi HIVATALA /940. évi december hó ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom