Az 1939. június 10-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1939. szeptember, II. ülésszak)

AZ 1939. ÉVI JÚNIUS HÓ 10-ÉRE ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGyŰLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK NÉV­ÉS LAKJEGyZÉKE, VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE. ÖSSZEÁLLÍTOTTA A FELSÖHÄZ HÁZNAGYI HIVATALA 1959. évi szeptember hó II. ÜLÉSSZAK. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom