Az 1935. április 27-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1938. február, III. ülésszak)

az 1935. évi Április hó 27-ére ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK VALAMINT A FELSÖHAZ választott tisztviselőinek ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE. ÖSSZEÁLLÍTOTTA A FELSŐHÁZ HÁZNAGY! HIVATALA /93 áf. évi február hó III. ÜLÉSSZAK. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDÁI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom