Az 1935. április 27-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1935. november, I. ülésszak)

ORSZÁGGyŰLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK NÉV­ÉS LAKJEGYZÉKE, VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK tu W3ö:L v i'ÁPRILIS HÓ 27-ÉRE ÖSSZEHÍVOTT JEGYZEKE. ÖSSZEÁLLÍTOTTA A FELSŐHÁZ HÁZNAQyi HIVATALA /935 november havában. I. ÜLÉSSZAK. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom