Az 1935. április 27-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1935. június, I. ülésszak)

'< \ AÍ 1935. ÉVI ÁPRILIS HÓ 27-ÉRE ÖSSZEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK NÉV­ÉS LAKJEGYZÉKE, VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE. ÖSSZEÁLLÍTOTTA A FELSŐHÁZ HÁZNAGYI HIVATALA /935 június havában. I. ÜLÉSSZAK. ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom