Az 1935. április 27-ére összehívott országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1935. június, I. ülésszak)

ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST ORSZÁGűyOLÉS FELSŐH TAGJAINAK NÉV­ÉS LAKJEGyZE VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGyZÉKE. összeállította a felsőhAz hAznauvi hivatala 1935 junius havában. I. ÜLÉSSZAK. AZ 1935. ÉVI ÁPRILIS HŐ 27-ÉRE ÖSSZEHÍVOTT

Next

/
Oldalképek
Tartalom