Az 1927–1932-iki országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1930. április, II. ülésszak)

ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT, BUDAPEST FELSŐHÁZA TAGJAINAK NÉV­ÉS LAKJEGYZÉKE VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE ÖSSZEÁLLÍTOTTA A FELSŐHÁZ HÁZNAGYI HIVATALA 1930 április havában. II. ÜLÉSSZAK. AZ 1927—1932-IKI ORSZÁGGYŰLÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom