Az 1927–1932-iki országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1929. február, II. ülésszak)

Az 1927-1932. 0T/i országgyűlés f el sóhaza tagjainak név- ő3 lakj egyzóke. 1929. feby# II. ülésszak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom