Az 1927–1932-iki országgyűlés felsőházának név- és lakjegyzéke (1927)

Z 1927—1932-Ш ORSZÁGGYŰLÉS FELSŐHÁZA TAGJAINAK NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKE VALAMINT A FELSŐHÁZ VÁLASZTOTT TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAINAK JEGYZÉKE BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1927

Next

/
Oldalképek
Tartalom