Az 1910–1915-iki országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1918)

1915-iki ORSZÁGGYŰLÉS FŐRENDIHÁZA TAGJAINAK NÉV- és LAKJEGYZÉKE, TOVÁBBÁ A FŐRENDIHÁZ ELNÖKSÉGE, HÁZNAGYA, JEGYZŐI KARA ÉS BIZOTTSÁGÁNAK NÉVJEGYZÉKE. HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom