Az 1910–1915-iki országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1916)

1910—f 9*15-fiíT UícbzAGGYÜLÉS FŐRENDIHÁZA TAGJAINAK NÉV-és LAKJEGYZÉKE, TOVÁBBÁ A FŐRENDIHÁZ ELNÖKSÉGE, HAZNAGYA, JEGYZŐI KARA ÉS BIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE. ■ \ \ HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalom