Az 1910–1915-iki országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1914)

AZ 1910—1915-iki ORSZÁGGYŰLÉS FŐRENDIHÁZA TAGJAINAK NÉV-és LAKJEGYZÉKE, TOVÁBBÁ A FŐRENDIHÁZ ELNÖKSÉGE, HÁZNAGYA, JEGYZŐI KARA ÉS BIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE. HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1914

Next

/
Oldalképek
Tartalom