Az 1910–1915-iki országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1913)

Next

/
Oldalképek
Tartalom