Az 1906. május 19-ére összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1908)

zai t 5: / 1- ________________________________±___________v* !; Az 1885-ík évi VII. t.-czikk alapján szervezett s az 1906. évi május hó I9-ére összehívott országgyűlés FŐRENDIHÁZA TAGJAINAK NÉV- és LAKJEGYZÉKE. HIVATALOS KIADÁS. fc ? BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom