Az 1901. október 24-ére összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1903)

таящшяя HIVATALOS KIADÁS BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁO. I Az 1885-ik évi VII. t.-czikk ; apján szervezett s az 1901. évi október hó 24-ére összehívott országgyűlés FŐRENDI HÁZA TAGJAINAK NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKE, valamint az országgyűlés egész tartamára választott BÍRÓSÁGAI és bizottságai­úgyszintén SZAKBIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE

Next

/
Oldalképek
Tartalom