Az 1901. október 24-ére összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1902)

Az 1885-ik évi VII. t.-czikk *pján szervezett s az 1901. évi október hő 24-ére összehívott országgyűlés FŐRENDI HAZA TAGJAINAK NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKE, valamint az országgyűlés egész tartamára választott BÍRÓSÁGAI és bizottságai­úgyszintén SZAKBIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE HIVAT A LOS JLi AL^ S. . BUDAPfeff PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG. 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom