Az 1896. november 23-ára összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1901)

Az 1885-ik évi VII. t.-czikk alapján szervezett s az 1896. évi november hó 23-ára összehívott országgyűlés FŐRENDI HÁZA TAGJAINAK NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKE, valamint az országgyűlés egész tartamára választott BÍRÓSÁGAI és bizottságai­úgyszintén SZAKBIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG. 1901. K - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom