Az 1896. november 23-ára összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1901)

, FŐRENDI HAZA TAGJAINAK NEV- ES LAKJEGYZÉKE, % valamim az országgyűlés egész tartamára választott BÍRÓSÁGAI és BIZOTTSÁGAI­úgyszintén SZAKBIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG. 1901. t.-czikk évi november hó 23-ára szággyülés

Next

/
Oldalképek
Tartalom