Az 1892. február 18-ára összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1894)

i, . evi évi VII. t.-czikk alapján szervezett s az 1892. évi február hó 18-ára összehívott országgyűlés FŐRENDI HAZA TAGJAINAK NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKE, valamint az országgyűlés egész tartamára választott BÍRÓSÁGAI és BIZOTTSÁGAI úgyszintén ^ SZAKBIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉ HIVATALOS K IÁD AS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG-. 1894.

Next

/
Oldalképek
Tartalom