Az 1892. február 18-ára összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1893)

Az 1885-ik évi VII. t.-czikk alapján szervezett s az 1892. évi február hó 18-ára összehívott országgyűlés FŐRENDI HÁZA TAGJAINAK NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKE, valamint az országgyűlés egész tartamára választott . BÍRÓSÁGAI és BIZOTTSÁGAI ; úgyszintén SZAKBIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG. iö 1893. L

Next

/
Oldalképek
Tartalom