Az 1892. február 18-ára összehívott és február 22-én megnyitott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1892)

Az 1885-ik évi VII. t.-czikk alapján szervezett s az 1892 évi február hó 18-ára összehivott s február hó 22-én megnyitott országgyűlés FŐRENDI HÁZA TAGJAINAK NÉV-ÉS LAKJEGYZÉKE HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1892.

Next

/
Oldalképek
Tartalom