Az 1892. február 18-ára összehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1892)

Az 1885-ik évi VII. t.-czikk alapján szervezett s az 1892. évi február hó 18-ára összehivott országgyűlés FŐRENDI HAZA TAGJAINAK NÉV- ÉS LAKJEGYZÉKE, valamint az országgyűlés egész tartamára választott BÍRÓSÁGAI és bizottságai úgyszintén SZAKBIZOTTSÁGAINAK NÉVJEGYZÉKE HIVATALOS KIADÁS. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉNY-TÁRSASÁG. 1892. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom