Az 1885. évi főrendi ház név- és lakjegyzéke (1891)

AZ 1885-IK ÉVI VII. TÖRVÉNYCZIKK ALAPJÁN SZERVEZETT FŐRENDI HÁZ TAGJAINAK az Állandó bizottságok jegyzékével. KIADJA: GRÓF KEGLEYICH ÖDÖN FŐRENDIHÁZI TITKÁR. IV. KIADÁS. 1891. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG Hold-utcza 7. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom