Az 1885. évi főrendi ház név- és lakjegyzéke (1889)

AZ 1885-IK EVI VII. TÖRVÉNYCZIKK ALAPJÁN SZERVEZETT FŐRENDI HÁZ TAGJAINAK az Állandó bizottságok jegyzékével. KIADJA: GRÓF KEGLEYICH ÖDÖN FŐRENDIHÁZI TITKÁR. III. KIADÁS. 1889. PESTI KÖNYVNYOMD A-KÉSZVÉN Y-TÁRSASÁG. llold-utcza 7. sz. /3

Next

/
Oldalképek
Tartalom