Az 1885. évi főrendi ház név- és lakjegyzéke (1888)

AZ 1885-IK ÉVI VII. TÖRVÉNYCZIKK ALAPJÁN SZERVEZETT FŐRENDI HÄZ TAGJAINAK Ilf- li шивши sz Állandó bizottságok jegyzékével. KIADJA : GRÓF KEGLEYICH ÖDÖN FŐRENDIHÁZI TITKÁR. II. KIADÁS. 1888. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY -TÁRSASÁG. Hold-utcza 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom