Az 1878. október 17-ére egybehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1880)

/ NAGYMÉLTŰSÁGÜ FŐRENDI HÁZ AZON TAGJAINAK KIK AZ 1878. ÉVI OKTÓBER HÓ 17-ére EGYBEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉSRE BUDAPESTEN MEGJELENTEK, A FŐRENDI HÁZ MEGVÁLASZTOTT BIZOTTMÁNYAINAK JEGYZÉKÉVEL. U. KIADÁS. 1880. PESTI KÜXYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. /T Hold-utcza 7. sl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom