Az 1875. augusztus 28-ára egybehívott országgyűlés főrendi házának név- és lakjegyzéke (1878)

Ml Ji NAGYMÉLTÖSÁGÜ FŐRENDI HÁZ AZON TAGJAINAK KIK AZ 1875. ÉVI AUGUSZTUS HÓ 28-ara EGYBEHÍVOTT ORSZÁGGYŰLÉSRE BUDAPESTEN MEGJELENTEK, A FŐRENDI HÁZ MEGVÁLASZTOTT BIZOTTMÁNYAINAK JEGYZÉKÉVEL.--------------------------------­Kia dja SZERENCS JÁNOS, A FŐRENDI hAz ELNÖKI TITKÁRA. III. KIADÁS. 1878. PESTI KÖNYVNYOMD A-UÉSZVENY-TÁRSASÁG. (Hold-utcza 4. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom