Országgyűlési napló, 1947. V. kötet • 1948. december 14. - 1949. április 12.

RÖVIDÍTÉSEK A napló szövegében a képviselők pártállását a név után szereplő zárójelben az alábbi rövidítések jelzik : (d) (MDP) Magyar Dolgozók Pártja. (kg) (FKGP) Független Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt. (p) (NPP) Nemzeti Parasztpárt. (ím) (DNP) Demokrata Néppárt (Barankovies-párt). E párt feloszlatása után, a 107. üléstől a párt tagjai mint pártonkívüli képviselők szerepelnek. (f) (FMDP) Független Magyar Demokrata Párt (Balogh-párt), (nt) (KNT) Keresztény Női" Tábor (Slachta-párt), (pd) (PDP) Polgári Demokrata Párt. (r) (MRP) Magyar Radikális Párt. A Polgári Demokrata Párt beolvadt a Magyar Radikális Pártba a 10 8- üléstől kezdődően. (pk) pártonkívüli képviselő. A NAPLÓBAN ELŐFORDULÓ FONTOSABB SAJTÓHIBÁK : A 97. számú naplóban a 267. számú hasáb kezdetén ki­maradt : (Elnök : Molnár Imre. — 12.09). A 98. számú naplóban a lejben : »Tárgyai : Részletes tár­gyalás : Rónai Sándor kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter* helyett a helyes szöveg »kereskedelem- és szövetkezet ügyi minisztert. A 103. számú naplóban a fejben : »Tárgyai : Részletes tá~­gyalás. A vallás- és közoktatásügyi tárca : Szántó Yezekényi Zol­tán (kg)« helyett a helyes név : Szántó Yezekényi István«.

Next

/
Oldalképek
Tartalom