Országgyűlési napló, 1947. III. kötet • 1948. február 16. - 1948. március 5.

Ülésnapok - 1947-60

1324 Tárgymutató. 1325 Rubinek Gyula : 931 (Buchinger) Rudas László : 670 (Ortutay) Rurikok : 1154 (Farkán Gy.) Salacz Gábor: 623 (Katona) Saláta Kálmán : 1248 '(Orbán) Salgótarján : 874 (Zgyerka) Sallai Imre: 1244 (Orbán) Salome lengyel hercegnő: 1211 (Kunszeri) Savonarola: 485 (Katona) Sárospatak : 604 (Hegy alj ai-Kiss) Schweinitzer József: (1. Sombor-Schweinitzer) Schultheisz : 297 (Somogyi) Scitovszky Tibor : 30 (Dénes) Servet Mihály : 486 (Katona) Shakespeare: 1138 (Révai) Shell csoport: 1188 (Supka) Sherlock Holmes : 636 (Nagy László, szd) Sigray Antal: 656 (Katona) Sigray Jakab : 656 (Katona) Sik Sándor: 641 (Rudas) Simör János : 611 (Lukács S.) Skandinávia : 905, 911 (Horváth M.) Slachta Margit: 40 (Oláh), 1065 (Szabó Imre), 1092 (Justus), 1115 (Supka) Smith Jeremiás: 319 (Z. Nagy) Sombor-Schweinitzer József : 14 (Kisházi (").), 932 (Buchin­ger) Somogy-megye : 185 (Pete), 378 (Papp L), 440 (Dögei), 451 (Papp L) Somogyi Imre: 932 (Buchinger) Sopron : 1233 (Ortutay) Sorbonne egyetem : 673 (Ortutay) Spanyolország: 277 (Szőnyi T.), 678 (Barcza), 1027 (Dinnyés), 1084 (Justus), 1149, 1151 (Marosán), 1189 (Supka) Sporthivatal: 505 (Kállai Gy.), 665 (Nonn) SS : 985 (Nyárádi) Statisztikai Hivatal: 449 (Papp L), 827 (Vértes) Steinbeck : 1138 (Révai) Steinhardt, az Egyesült Államok prágai követe: 913 (Horváth M.) Stocker: 136 (Gyurkovits) Stockholm : 115 (Gyócsi), 897 (Kovács B.) Stuttgart: 1158 (Czéh József) Subik : 1063 (Reisinger) Suhard Emánuel párisi érsek: 499 (Rónay). Sulvok Dezső : 67, 68, 69 (Rajk), 91, 92 (Orbán), 97 ' (Szolnoki Nagy István), 950, 951 (Mód), 1052, 1055 (Kádár), 1163 (Parragi), 1243, 1248, 1249 (Orbán). Sulyok párt : 950 (Mód) Summa Theologia (Aquinói Szent Tamás): 509 (Kunszeri) Supka Géza: 557 (Vészy), 561, 568, 583 (Ortutay), 601, 795 (Tóth László), 1113 (Kende), 1149 (szöveg) Surgoth : 136 (Gyurkovics) Svábkérdés : 439, 440 (Dögei) Svájc: 132 (Zeley), 216 (Kisházi M.), 364 (Szabó Á.), 408 (Kiss F.), 669 (Ortutay), 696 (Abay Nemes), 946 (Farkas Dénes), 1021 (Dinnyés), 1057 (Kádár), 1130 (Révai), 1164 (Parragi), 1229 (Keleti), 1271 (Ries) Svédország: 216 (Kisházi M.), 1021 (Dinnyés) Saabad Nép : 28, 961, 962 (Dénes) Szabad Szó : 962 (Dénes) Szabadka : 132 (Zeley) Szabadsághegy : 955 (Mód) Szabolcs megye : 391, 392 (Pásztor József), 457 (Gém), 659 (Tomasovszky), 1235 (Szabó Á.) Szabolcska Mihály : 510 (Kunszeri) Szabó Árpád : 407 (Kiss F.), 551 (Kunszeri) Szabó Dezső : 597 (Mészáros) B. Szabó István: 1248 (Orbán) Sz. Szabó Pál: 652 (Katona, Vértes) Szarlak török külügyminiszter: 1132 (Révai) Sía'iasits Árpád: 853 (Szigelhy A.), 1052 (Kádár) Szakszervezeti Tanács: 819 (Kossá), 827 (Vértes) Szalay Imre : 551 (Supka) Szalosján Kajetán : 136, 137 (Gyurkovits) Szatmár megye: 275 (Székely B.), 546 (Kerek), 1179, 1180 (Gerő) Szaúdi-Arábia : 1189 (Supka) Szaniszlo, Marcell lengyel emigráns: 1208 (Székely B.) Szálasi Ferenc : 75 (Pócza), 136 (Gyurkovits), 297 (Válóczi), 636 (Nagy László szd), 1114 (Supka), 1136 (Révai), 1158-1160 (Czéh) Szántó Zoltán belgrádi magyar követ: 916 (Andics) Szeged: 81 (Bus), 114 (Gyócsi), 440 (Dögei). 576 (Ortu­tay), 605 (Hegyaljai Kiss), 672 (Ortutay), 1026 (Dinnyés) Szekfü Gyula : 12 (Radó), 490 (Katona) Szentes : 443 (Ugrin) Szentgyörgyi Albert: 556 (Supka) Szent István: 484 (Katona), 603 (Tóth László), 1153 (Farkas Gy.), 1203 (Huszti), 1213 (Kunszeri) Szent István Társulat: 486 (Katona), 1089 (Justus) Szent László : 1213 (Kunszeri) Szemák Jenő : 136 (Gyurkovits), 1263 (Halász Aladár) Szemere Bertalan : 605 (Hegyaljai Kiss) Szemérmes Boleszló lengyel herceg: 1211 (Kunszeri) Szentiványi Lajos : 1012 (elnök) Szentmiklóssy István : 907 (Horváth M.) Szentszék : 1034, 1035 (Barankovics) Szerencs : 159 (Bodnár) Szerb Antal: 655 (Katona) Széchenyi György : 487 (Zoltán) Széchenyi István : 120 (Keleti), 606 (Hegyaljai-Kiss), 655" (Katona), 691 (Abay Nemes), 917 (Andics) Szélig Imre : 1057 (Kádár) Székesfehérvár : 526 (Kéri) Székely Imre Kálmán : 615 (Kisházi) Szibéria: 1156 (Farkas Gy.), 1193 (Molnár E.) Szicília: 1135 (Révai) Szigethy Gyula : 865 (Vajda) Szilveszter János : 1197 (Bognár), 1209 (Székely B.) Szilágyi Zoltánné : 777 (Ligeti) Szirmai István : 726 (Halász Aladár), 759 (Barcza) Szív Újság: 509 (Kunszeri), 1061 (Gerencsér) Szobieszky János lengyel király : 1198 (Bognár), 1204 (Huszti), 1208 (Buzási) Szolnok megye: 81 (Bus), 85 (Karajén) Szolnok : 194 (Weil), 236 (Olt) Szolnoki papírgyár : 821 (Kossá) Szociáldemokrata Párt: 732 (Halász Alfréd), 850 (Gallai), 877 (Orosz Márton) Szombathely : 114 (Gyócsi) Szovjetunió : 69 (Rajk), 137 (Gyurkovits), 174 (Baranko­vics), 192 (Weil), 282 (Pártay), 417 (Adorján József), 443 (Ugrin), 465 (Domonkos), 491 (Katona), 507 Kállai Gy.), 510 (Kunszeri), 554 (Supka), 561, 564, 568 (Ortutay), 598 (Mészáros), 621 (Ternay), 664 (Nonn), 673 (Ortutay), 680 (Barcza), 732, 733 (Halász Alfréd), 840, 842 (Csécsey), 866 (Vajda), 903, 905, 907, 910, 911, 912, 915 (Horváth M.), 916, 917 (Andics), 922-924 (Huszti), 927, 929, 931, 932 (Buchinger), 938, 939 (Molnár E.), 1016. 1018-1022 (Dinnyés), 1057 (Kádár), 1084, 1085, 1087 (Justus), 1095 (Erdei F.), 1123-1126 (Gyöngyösi), 1126-1130 (Révai), 1132-1134, 1136-1140 (JRráaíL 1140-1143 (Dobi), 1144-1152 (Marosán), 1156, 1157 (Farkas Gy.'), 1159-1161 (Czéh), 1162, 1163, 1165, 1166 (Parragi), 1188, 1189 (Supka), 1192-1195 (Molnár E.), 1196, 1200 (Bognár), 1201, 1202 (Kállai Gy.), 1206 (Popik), 1210 (Székely D.), 1215 (Ortutay), 1259 (Alvinczy), 1271 (Ries) Sztálin : 842 (Csécsy), 923 (Huszti), 928 (Buchinger), 1019 (Dinnyés), 1126 (Gyöngyösi), 1132, 1140 (Révai), 1143 (Dobi), 1150, 1152 (Marosán), 1162 (Parragi), 1188 (Supka) Sztójay Döme : 1114 (Supka) Szózat (Vörösmarty) : 936 (Jócsik) I Szövetséges Ellenőrző Bizottság: 922 (Huszti)

Next

/
Oldalképek
Tartalom