Nemzetgyűlési napló, 1945. VIII. kötet • 1947. június 24. - 1947. július 25.

Ülésnapok - 1945-148

577 Tárgymutató. 578 Sürgősséggel tárgyalt törvényjavaslatok : Államháztartásnak 1947. augusztus 1-től 1947. október 31-ig terjedő viteléről 138. (342). — A sür­gősség kérdéséhez hozzászólt : Gróh József (pk) 138. (343). . Hár méves*gazdasági te vről 138. (185). —Sürgősség kérdéséhez hozzászóltak : 136. — Dénes István (pk) (190). — Erdei Ferenc (pp)(267). — Hegymegi Kiss Pál (msz) (187). — Némethy Jenő (msz) (190). — Reisinger Ferenc (szd) (189). — Vásáry István (msz) (185). , Szabadságolások : Borsa Mihály (kg)- 134. (41). Ofner Alfréd (kg) 134. (41). Padányi Gulyás Béla (kg) 141. (401). Somogyi Imre (pp) 133. (2). Szabó Pál (pp) 134. (41). Szombathy László (kg) 139. (£61). Urbancsok Mihály (kp) 133. (2). Vaszkó Mihály (kg) 138. (315). Szabadságjogok kérdése a békeszerződéssel kapesolatban : Jármay Gyula (msz) 136. (204). Padányi Gulyás Béla (kg) 133. (6). Parragi György (pk) 135. (156). Veress Anna (pk) 138. (322). Zsedényi Béla (pk) 135. (138). Szabadság Párt (Sulyok-párt) (L. Magyar Szabadság Párt . . .) Szabadversenyről Sulyok Dezső (msz) 137. (288). Szabó Árpád (kg) elnöki székfoglaló beszéde. 141. (403). Szaboles, Szatmár, Bereg vármegyék közlekedésének Nyíregyházára káros szabályozása tárgyában Ternay István (msz) interp. 134, (97). Személyes ügyben felszólalások : Pfeiffer'Zoltán (pk) 134. (82). Reicher Endre (msz) 147. (539). Szociáldemokrata Pártnak a tervgazdálkodás kérdésében való állásfoglalásáról. Justus' Pál (szd) 137. (256). Szómegvonás. Reicher Endre (msz) 139. (381). Szovjetorosz katonai emlékművek és hősi temetők kegye­leti gondozásáról. 1947 : XIX. te. (írom. 182., 195.) . — Benyújtja Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök. (L. VII. naplókötet 130. (874). — A pénzügyi, valamint igazságügyi bizottság jelentése.— Benyújtja $ári Ignác (kg) előadó 133. (3). — Hozzászóltak : 138. — Sári Ignác (kg) előadó (334). — Padánji Gulyás Béla (kg) (336). — Szabó István (kp) (337). — Dombay János (szd) (338). — Kondor Imre (pp) (339). Drózdy Győző (msz) (340).— Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök (341). Tanácskozóképesség megállapításának kérése. Felvinczi László (msz) 143* (429). Tanítók helyzetének megjavításáról a Magyar Kommunista Párt pre grammja. Losonczy Géza (kp) interp. 134. (91). Teleki Pálról : Padányi Gulyás Béla (kg) 133. (3). Parragi György (pk) 135. (148). Pfeiffer Zoltán (pk) 136. (175). Reicher Endre (pk) 134. (74, 75.). Zentai Vilmos (szd) 136. (199). Zsedényi Béla (pk) 135. (143). Tervgazdálkodásról. (L. Hároméves tervről szóló tör­vényjavaslat tárgyalását.) 137. Tőkés termelési rend válságáról Justus Pál (szd) 137. (257). Törvény kihirdetése : 1947 : XVI. te. 133. (1). Trianoni békeszerződésről : Horváth Márton (kp) 134. (54). Padányi Gulyás Béla (kg) 133. (4). Parragi György (pk) 135. (148). , Sulyok Dezső (msz) 135. (131). Zsedényi Béla (pk) 135. (131, 134, 135). Ülés elnapolása 141. (424). Ülés felfüggesztése szónok beszédének félbeszakításával. 133. (15). ülés kétszcf egy napon : 139—140., 143—144. Vagyondézsmáról Vásáry István (msz) 137. (237). Varga Béla állampolgárságától megfosztása 139. (361). — nemzetgyűlési tagságának megszüntetése 140. (398). Választójogról szóló törvényjavaslat. (L. Országgyűlési választásokról.) • Vita bezárása 60 képviselő indítványára. 145. (494), 14«. (499). Zsidóság üldözése miatti felelősség kérdéséről Reicher E ídre (pk) 134, (68). NEMZETGYŰLÉSI NAPLÓ VIII 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom