Nemzetgyűlési napló, 1945. VII. kötet • 1947. március 20. - 1947. június 20.

Ülésnapok - 1945-132

!M»I Tárgymutató. 992 \ Egvesttll Nemzetek segítségének kérése: Dents István (pk) ISI. (51(1). Egyház tevékenysége H faji üldözések idején Slachta Margit (pk»* 123. (598). Elhagyott Javak Kormányhiztosságához befolyt összegekről Belső Gyula (pk) 125. (688). ! Erdély kérdése a békeszerződéssel kapcsolatban : Dénes István (pk) 113. (59)., Gyöngyösi János (kg) külügyminiszter 113. (75). Erdők telepítéséről : (Elnöki bejelentés.) Heves vármegye törvényhatósági bizottságának fel­irata 130. (873). Sopron thj. város törvényhatósági bizottságának fel­irata 132. (941). Szabolcs thj. város törvénvhatósági bizottságának feliruta 128.' (797). Székesfehérvár thj. város törvényhatósági bizott­ságának felirata 127. (763). Esküdtbíróságok (L. Népbíróságok . . .). Életszínvonal emeléséről : Dénes István (pk) 131. (028)., Kisházi Ödön (szd) 128. (819).. Révai József (kp) 128. (800). Fakultatív bitoktatásról : Belső Gyula (pk) 125. (689).; Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök 127. (780)., Gróh József (pk) 122. (578)., Hegymegi Kiss Pál (msz) 122. (543).t Nagy Ferenc (kg) miniszterelnök 118. (354).,» Nagyiván János (msz) 124. (660)., Barragi György (pk) 122. (565)./ Pfeiffer Zoltán (pk) 124. (648)., 131. (923)., Sulyok Dezső (msz) 129. (848)., Veress Anna (pk) 123. (588). i Fasizmusról Vásáry József (msz) 121. C>19). ( Felhatalmazás alapján kihoesálott rendeletek tárgyában a minisztérium jelentése. (írom. 183., 208.)— Benyújtja Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök 130. (874). — A bizottság Jelentéséi és tárgyalását lásd VIII. napló­kötetben. Felhatalmazás rendeletek kibocsátására (L. Rendeletek kibocsátására . . .). Felhatalmazási törvényjavaslat (L. Költségvetési törvény­Javaslat.). Felíratok (L. Kérvények és feliratok . . .). Feloszlatott egyesületekről és az átvett vagyontárgyakról rendszeres jelentés és kimutatás beterjesztése. Reicher Endre. (L. Határozati javaslatok.) Felszabadulásunk második évfordulójáról Zsedényj Béla (pit) lit. (403). Forgalmi adó rendezéséről : David JálHM (szd) 114. (194)., Dombay .lános (szd) 114. (186)., Rácz Jenő (kg) pénzügyminiszter 1 lj». (218)., Törő József (kg) 114 (193). Földadórendszer hibáiról : Borbély .lános (kg) Ili. (146)., Csala István (kg) 114. (190)., Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök 127. (778)., Rácz Jenő (kg) pénzügyminiszter 115. (212)., S. Szabó Ferenc (pp) 114. (178)., Tisza József (kp) M5. (207)., Vásáry István (msz) 114. (141). Földhaszonbérlők kereseti és jövedelmi adójáról : « S. Szabó Ferenc (pp) 114- (179)., Rácz Jenő (kg) pénzügyminiszter 115. (214). Földreformról : Belső Gyula (pk) 125. (692)., Dénes István (pk) 121. (493)., Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök 124. (774), Filó Sámuel (kg) 127. (790)., Milassin Kornél (msz) 126. (743)., Nagyiván János (msz) 124. (656)., Rácz Jenő (kg) pénzügyminiszter 115. (221)., Takács József (szd) 119. (370). Gaál Gasztonról Hegymegi Kiss Pál (msz) 122. (545). Gazdaképző iskolának szövetkezeti középiskolává átszer­vezéséről Szabó Árpád (kg) (L. Határozati javas­latok.). Gazdasági Főtanács iniézménvérül Nagy Vince (msz) 120. (437). Gazdasági munkaközvetítő iroda felállításáról Takács József (szd) 119. (372). Gazdasági rendőrségről Parlagi György (pk) 122. (566). Gazdatiszti karról Belső Gyula (pk) 125. (693). Gépjárműadó bevezetéséről : Schiffer Pál (szd) 114. (164). Rácz Jenő (kg) pénzügyminiszter 115. (216). Gordon Ferenc volt berni követ üzelmeiről Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök 127. (773). »Gyermekeknek felnőttekről című könyvről (Ligeti Magda könyve) : Belső Gyula (pk) 125. (699)., " Gróh József (pk) 122. (580)., Veress Anna (pk) 123. (. r >8!)). Hadifoglyok hazaszállításáról : Dénes István (pk) 121. (499)., Dinnyés Lajos (kg) miniszterelnök 127. (782)., Filó Sámuel (kg) 127. (792)., Kiss Ferenc (msz) 122. (555)., Padányl Gulya«. Béla (kg) 113. (13). Hadifoglyok uiuiikábaállílásáról : Filó Sámuel (kg) 127. (792)., Kisházi Ödön (szd) 128. (817)., Révai József (kp) 128. (809). Hadirokkantak támogatásáról : Papp János (pp) 119. (417)., Reicher Endre (pk) 117. (304)., Slachta Margit (pk) 123. (592). »Hangya Szövetkezetről : Gróh József (pk) 120. (456). s János (msz) 120. (453)., 124. (654)., Zoltán (pk) 120. (450), eskedelem- és szövetkezetügyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom