Nemzetgyűlési napló, 1945. II. kötet • 1946. május 10. - 1946. augusztus 9.

Ülésnapok - 1945-50

991 Névmutató. 992 A közgazdasági és közlekedésügyi, valamint a pénz­ügyi bizottság jelentésének beterjesztése az egyes villamosművek energia-telepeinek és távvezetékei­nek állami tulaj donbavételéről és a villamosenergia gazdálkodással kapcsolatos egyéb rendelkezésekről szóló törvényjavaslat tárgyában (Előadó) 48. 771 Egyes villamosművek energia-telepeinek és táv­vezetékeinek állami tulaj donbavétele és a villamos­energia gazdálkodással kapcsolatos egyéb rendelke­zések (Előadó) 49. 886 és 50. §50, 955, 959, 961, 964, 966 Varga Gedeon (kg) Interpelláció a közellátási miniszterhez és a miniszter­elnökhöz a tejtermelés és a tej értékesítés tárgyá­ban 41. 375 Acsay László (kg) : 414, 424, 425, 426, 448, '452, 453 (2), 952 (2) Andaházi-Kasnya Béla (kg) : 44 (2), 136, 620 Andics Erzsébet (kp) : 925 Andrássy Dániel (kg): 668 (2), 744, 746 (2), 858 (2), 878, 927 Anti Ödön (kg): 710 (4), 711 Apró Antal (kp): 144, 145, 289 (2), 323, 324, 480, 584, 712, 714 (2) 727, 728, 955 Babody János (kg): 264, 420, 421, 424, 426 (2), 436, 443, 444, 446, 447, 450-, 451, 614, 665 (2), 667, 668, 669 (2), 835 (2), 844, 864, 878 Bakó Kálmán (kp) : 450, 452 (2), 698, 699, 863 Balogh András (kg) : 436, 437, 746 (2), 861 Balogh István (kg) miniszterelnökségi államtitkár : 819 (3) Baráth Endre (kg) : 932 (2) Bácsalmási József (kg) : 388, 822, 823 Bechtler Péter (szd): 414, 431, 622 Belső Gyula (kg):. 677, 691, 693 Bencsik Gyula (kg) : 714, 760, 952 Bencze Imre (kg) : 188 Bereczky Albert (kg) : 89, 91 Birkás Imre (kp) : 666, 692, 693 Bqdnár János (kg) : 669 Bognár József (kg) : 500, 511, 517, 564, 790, 791 (2), 792, 793, 798 özv. Botyánszki Pálné (szd) : 420 Bölöni György (pk) : 52 Buchinger Manó (szd): 3 (2), 44, 86, 95, 111, 119, 199, 203, 213, 221, 224, 229, 279,' 280, 283, 311, 512, 516 (2), 566, 579 (2), 580 (2), 584, 615, 620, 623, 658, 660, 679, 680 (3), 681, 683, 691 (2) Interpelláció a kormányhoz az ország gazdasági rendjének biztosítása, az infláció megfékezése, a tisztviselők emberi megélhetésének biztosítása, a feketepiac megfékezése, az árak, bérek és fizetések összhangbahozatala, az úgynevezett agrárolló meg­szüntetése tárgyában 36. 165 (msz) Interpelláció a kormányhoz a békecélokról 41. 368 Interpelláció a kormányhoz a külkereskedelmi sta­tisztikának és kiviteli és a behozatali engedélyeknek ismertetése tárgyában 41. 405 Interpelláció a kormányhoz a terményadó és a ter­mény- és állatbeszolgáltatás tárgyában 41. 419 Határozatképesség megállapításának kérése 43. 549 Viszonválasz a miniszterelnöknek 45. 652 Csala István (kg): 732 Csikós Sándor'(kg): 681, 697, 699, 701, 732, 785 Csősz László (kg) : 424, 615, 711 Czupy Bálint (kg) : 744 (2) Dajkovich Ferenc (kg) : 271 (2) Dávid János (szd) : .742 Dessewffy Gyula (kg) : 83, 228, 417, 438 Dénes István (pk) : 90 (2), 91 (2), 92 (4), 93 (5), 94 (5), 95, 97, 99 (2), 105, 110 (2), 119, 125, 126, 206 (2), 209, 226, 227, 320, 323, (msz) : 370, 461, 465, 468, 471, 472, 474, 480, 488, 497, 502 (5), 503, 531, 565, 566, 568, 614, 790 Döbrentei Károlyné (kp) : 115, 286, 290, 362, 366, 382, 392, 441, 454 (2), 741, 752 Drahos Lajos (kp) : 372 Drózdy Győző (pk) : 80, 89, 90, 91 (2), 170, 285, 312, 313, 314 (5), 322 (2), 323, (msz) : 343, 350, 362 (4), 409, 416 (4), 417 (2), 565, 566, 580, 618 (2) Dulin Jenő (kg): 116 (2), 281 (2), 283 Erdei István (szd): 3, 221, 585 (4), 886 Erdei Mihály (kp) : 387 Erőss János (kg) : 150, 333, 478, 515, 572 (2), 591, .621, 792 (2), 793 Eszterhás György (kg) : 715, 743 (3), 749 Faragó László (szd) : 84, 88, 94, 119, 156 Farkas György (kg) : 684 ' Farkas Mihály (kp) : 91 (2), 92, 94 Filó Samu (kg) : 862 (2) Futó Dezső (kg) : 425, 434, 435, 707, 710, 711 Fülöp József (kp) : 693, 694, 804, '813 Véri András (kp) Interpelláció a közellátásügyi miniszterhez az állat­beszolgáltatások tárgyában 48. 806 Vásáry István (pk) Magyarország és Csehszlovákia közötti lakosságcsere­egyezmény becikkelyezése 34. 121 A legközelebbi ülés idejének és napirendjének meg­állapítása 37. 228 Szénbányászat államosítása 39. 285, 308 (msz) Államháztartás 1946 január 1-től 1946 október 31-ig terjedő vitele 44. 571 Felszólalás személyes kérdésben 45. 623 Vásáry József (pk) A legközelebbi ülés idejének és napirendjének meg­állapítása 34. 131 Veres Péter (pp) Udvözlőbeszed Károlyi Mihályhoz 31. 24 Vócsa Ferenc (kg) Interpelláció a kormányhoz, de elsősorban a pénzügy­es a közellátásügyi miniszterekhez Fejér megye megsegítése tárgyában 41. 421 Interpelláció a belügyminiszterhez vezető tisztviselők terrorjáról és pártagi'tádójáról a fejérmegyei hiva­talokban 41. 422 Interpelláció a vallás- és közoktatásügyi miniszter­hez a Szent István sírja felett elhelyezett reklám­tábla eltávolítása tárgyában 48, 822 Zgyerka János (kp) Szénbányászat államosítása 38. 235 Közbeszólók: (Egynél több közbeszólás esetén zárójelben a dőlt szám jelzi a képviselő azon az oldalhasábon levő közbeszólásainak a számát.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom