Törvényhozók Nemzeti Szövetsége Sopronban tartott üléseinek jegyzőkönyve, 1944. I. kötet • 1944. december 1. - 1945. március 16.

Ülésnapok - 1_1944-12-01

*,ászló ,ert Ilona / 1. 1 A törvényhozók Nemzeti Szövetségének 1944.december 1-én, pénteken délielőtt 11 órakor a soproni városházán tartott ülésén S z ő'l 1 5 « ^ • n í miniszterelnök]helyettea mondott tájékoz­tatót. [ZJU'<rk viUt, O^L-rT] L A kormányt hivatalok nyugatra való átíihelyezésére azért voltT szükség - mondotta - nehogy egy esetleges hirtelen orosz előretörés következtében az ország vezetőit elfogják és talán ketrecbeiy mutassák i meg Sztalinnak és a nagyvilágnakjEzért határozta el a kormányzat, hogy megtesszük azt a fájdalmas lépést,hogy a kormányhivatalokat elhozzuk nyugatra és a politikai szempontokat aléjfogjuk rendelni a , T, 1 hadi : helyzetnek.Ennek az eredménye volt az,hogy én is utrakeltem és ~ elhoztam Kőszegre a miniszterelnökség gépezetét,amely holnap mégis fog indulni,és ennek eredménye az,hogy a miniszter urak egyike-mási­» _ ka mos^már ittjvan. Feltétlenül szükségesne'k tartottuk azt,hogy megind ditsuk itt a munkát,azonban hangsúlyozom,hogy továbbra is Budapestet tekintjük a kormány székhelyének,oda vissza fogunk Járni,de a hiva- ... ' í. talok működését itt megindit juk.Egyáltalában nom tekintjük tehát Budapest helyzetét reménytelennek és ezt hangsúlyozni akarom.A német hadvezetésnek feltétlenül szándéka a mi honvédeinkkel karöltve,hogy Budapestet a végsőkig tartjuk és politikai székhelyünket is ott tart­* juk meg.< Ami mostmár az egyéb hadihelyzetet illeti,az orosz nagy erővel itt nemlrendelkezik: sajnis a mi számunkra kxk rendelkezésre 1 ' álló erők sem nagyok,*tt rátérek arra,hogy a honvédség szempontjából mit tudtunk elérni az utóbbi időkben.Hangsúlyozni akarom,hogy a ve­zérkari főnök és az egész honvédség emberfeletti erőfeszítéseket tesz

Next

/
Oldalképek
Tartalom