Nemzetgyűlési napló, 1944. I. kötet • 1944. december 21. - 1945. szeptember 13.

Ülésnapok - 1944-8

164 Névmutató, Váezi József (kg) : Indítványa a mandátumvizsgáló bizottság jelentésé­nek vita nélküli egyhangú elfogadására. 1. (6). Vásáry István (kg) : Mint az ideiglenes nemzetgyűlést előkészítő bizottság elnökének megnyitó beszéde. 1. (6). Vcér Imre (kg) : Miniszterelnök előterjesztése a kormány által kiadott rendeletek napirendre tűzése tárgyában, indítványa áz egyesülési jog rendezésének napirendre tűzésére. (Köztársasági Ligát ért sérelmek szóvátétele.)5. (73). Veres Péter (pp) : A miniszterelnök beszámolója feletti vita. 4. (58). Balogh István (kg) államtitkár : 88. Bencsik Gyula (kg) : 82. Bihari Nagy Lajos (kg) : 100, 101 (háromszor), 126. Bródy Ernő (pd) : 65. Buchinger Manó (szd) : 77. Büchler József (szd): 77 (háromszor), 78, 124. Csaplár Péter (szsz) : 44. Csikós János (kp) : 82. Csornoky Viktor (kg) : 82, 124. Oadi Imre (kp) : 88, 89, 96 és 139. Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök : 64. Dessewffy Gyula (kg) : 120. Dulin Jenő (kg) : 90 (kétszer), 97 (ötször), 120 (kétszer). Erdei István (szd) : 84 (háromszor), 95, 96, 97 (kétszer). Erőss János (kg) : 120, 126. Faragó László (szd) : 77, 138, 143. Farkas Mihály (kp) : 73, 103, 104, 111, 127. Fenyvesi László (kg) : 73. Futó Dezső (kg) : 73. Gaál Olivér (kg) : 126. Gerő Ernő (kp) kereskedelmi és közlekedésügyi minisz­ter : 90. Goda János (kp) : 89 (háromszor). Gulácsy György (kg): 97, 123 (kétszer), 124. Horváth János (kp) : 118. Jászi Ferenc (kp) : 95 (kétszer), 97, 100. Kéthly Anna (szd) : 78, 123, 125. Kovács Béla (kg): 113. Kovács Imre (pp) : 126. # Kovács István (kp) : 90 (kétszer). Kovács Kálmán (kp) államtitkár : 113 (kétszer). Kossa István (szsz) : 73, 74, 93, 95, 96 (kétszer), 99, 100 (háromszor), 101 (kétszer), 104 (ötször), 119, 120 (kétszer), 124, 125. Leitner Jenő (pd) : 146. Majlát Jolán (pp) : 97, 137. . -' Markovics László (szd) : 89. Marosán György (szd) : 113, 126, 127 (ötször), 129, 130, 146 (kétszer). Molnár Kálmán (pk) : 129, 144. Végh Dezső (kp) : Elnök választása. 1. (7). Vörös János (pk) : A Budapest székesfőváros felszabadításánál elesett szovjetkatonák emlékének megörökítéséről szóló tör­vényjavaslat benyújtása (honvédelmi miniszter). 8. (133). Záhorszky Gyula (pd) : A nemzetgyűlési választásokról szóló törvényjavaslat. 8. (142). Zsedényl Béla (pk) : Elnöki székfoglaló. 1. (7). Elnöki megnyitóbeszéd az ideiglenes nemzetgyűlés budapesti összeülése alkalmából. 3. (35). Hagy Imre (kp) földm ívelés ügyi miniszter : 88 (három­szor), 89. Nagy Vince (kg) : 39, 73 (négyszer). Némethy Jenő (kg) : 144 (háromszor). Nógrádi Sándor (kp) : 97. Örley Zoltán (pd) : 119. *»arragi György (kg) : 110, 112. Pászthory István (kg) : 88, 90, 97, 101. Pásztor Imre (szd) : 95, 97, 101, 124. Peyer Károly (szd) : 146. Piatrik János (kg) : 110. Ratkó Anna (kp): 74, 88, 89, 90 (kétszer), 118. Rákosi Mátyás (kp) : 55, 57 (kétszer), 62, 82, 84 (három­szor), 101, 104 (négyszer), 108, 109, 111, 112, 113 (kétszer), 118, 119 (kétszer), 122,-125 (kétszer), 129, 145, 146. Révai József (kp) : 72, 73, 81, 104 (kétszer), 111, 112, 122 (kétszer), 128. Ries István (szd) igazságügyminiszter: 100. Rupert Rezső (pd) : 73, 76, 100 (kétszer), 113, 115, 119, 138 (háromszor), 139, 141 (háromszor), 144 (kétszer), 145, 146. Sulyok Dezső (kg) : 137. Supka Géza (pd) : 104, 110, 118, 120, 146. Szabó János (kp) : 81, 86 (kétszer), 87 (kétszer), 89, 98, 108, 110, 120, 121, 145. Szabó Piroska (kp): 88 (kétszer). Szakasits Árpád (szd): 109 (kétszer), 111. Szakasits György (szd) : 89, 106, 118, 125, 127 (kétszer), 130, 144. Szeder Ferenc (szd): 123, 127. Szentiványi Lajos (kg) : 73, 74, 120. Szobek András (kp) : 51, 97, 100 (kétszer), 101 (kétszer), 104 (kétszer), 111 (kétszer), 116, 119. Tildy Zoltán (kg): 77. Vas Zoltán (kp) : 77. Vásáry József (kg) : 113. Veér Imre (kg) : 72 (kétszer). Veres Péter (pp) : 89. Egy hang : 7, 8, 10 (háromszor), 11 (kétszer), 12, 17, 23 (kétszer), 24,25 (négyszer), 26 (kétszer), 27 (három­szor), 28 (ötször), 30, 32 (ötször). Egy hang a karzatról : 89. Közbeszólók: (A szám az oldalszámot jelzi, ahol a közbeszólás található).

Next

/
Oldalképek
Tartalom