Nemzetgyűlési napló, 1920. VIII. kötet • 1921. február 17. - 1921. március 14.

Ülésnapok - 1920-148

10 A Nemzetgyűlés 148. ülése 1921. Bleyer Jakab, Bottlik József, Fangler Béla, Fertsák Jenő, Hadházy Zsigmond, Haller István, Héjj Imre, Karafíáth Jenő, Kerese György, Kolozsi Endre, Kolosváry Kiss István, T. Kovács József, Legeza Pál, Lingauer Albin, Lukovich Aladár, Mayer János, ->rffy Imre, K. Pethes László, Putnoky Móric, Schandl Károly, Szabó Balázs, gróf Széchenyi Viktor, Szilárd Béla, Tarányi Ferenc, Ugron Gábor, Vasadi Balogh György, Vedlik Béla. Közjogi bizottság : gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Beniczky Ödön, Bernolák Nándor, gróf Bethlen István, Bleyer Jakab, Dömötör Mihály, Gaal Gaszton, Gerencsér István, Haller István, Hegedüs György, Hencz Károly, Héjj Imre, Huszár Károly, Iklódy­Szabó János, gróf Klebelsberg Kunó, Kószó István, T. Kovács József, Kováts J. István, Lingauer Albin, Lovász János, Meskó Zoltán, Mikovényi Jenő, Milotay István, Orffy Imre, K. Pethes László, Rubinek István, Simonyi­Semadam Sándor, Sréter István, Széchenyi gróf Viktor, Túri Béla, Vázsonyi Vilmos. Közlekedésügyi bizottság : Bartos János, Birtha József, Czeglédy Endre, Ereky Károly, Gaál Endre, Gerencsér István, Gunda Jenő, Gyömörey György, Herrmann Miksa, Homonnay Tivadar, Huber János, Kerekes Mihály, Kuna P. András, Lipták Pál, Magyar Kázmér, Milosevics János, Pákozdi András, Perlaki György, Reök Iván, Róbert Emil, Sallay János, Scholtz Ödön, Szabóky Jenő, Szijj Bálint, báró Szterényi József, Taszler Béla, Temesváry Imre, Usetty Ferenc, Vértes Vilmos István, Virter László, Weber János, Weiss Konrád, Zeőke Antal. Közoktatásügyi bizottság : Bernolák Nán­dor, Bleyer Jakab, Budaváry László, Csukás Endre, Czettler Jenő, Erődi-Harrach Béla, Gerencsér István, Giesswein Sándor, Gömbös Gyula, Haller István, Huszár Károly, Janka Károly, Kenéz Béla, Kiss Ferenc, Kovács J. István, Letenyei Pál, Madarász Zsigmond,Magyar Kázmér, Nagy János (egri), Négyesy László, Patacsi Dénes, Prohászka Ottokár, Prőhle Vil­mos, Renczes János, Scholtz Ödön, Szabó Balázs, Szabó Józef (biharnagybajomi), Szádeczky-Kar­doss Lajos, Szent-Imrey Ákos, Szűcs Dezső, Usetty Ferenc, Vasadi Balogh György, Zákány Gyula. Külügyi bizottság: gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, gróf Bethlen István, Bleyer Jakab, Dömötör Mihály, Dvorcsák Győző, Ernst Sándor, Friedrich István, Gaal Gaszton, Hencz Károly, Huber János, Huszár Károly, Iklődy-Szabó János, gróf Klebelsberg Kunó, báró Korányi Frigyes, Kováts J. István, Kutkafalvy Miklós, Mayer János, Meskó Zoltán, Mózer Ernő, őrgróf Pallavicini György,- Reök Iván, Rubinek Gyula, gróf Sigray Antal, Simonyi-Semadam Sándor, Szabó István (sokoró­pátkai), Szádeczky-Kardoss Lajos, gróf Szécheriyi évi február hó 19-én, szombaton. Viktor, Szmrecsányi György, Tankovics János, Túri Béla. Mentelmi bizottság : Bartos János, Csukás Endre, Dömötör Mihály, Ereky Károly, Fábián István, Hadházy Zsigmond, Haller József, Hornyánszky Zoltán, Kolozsi Endre, Kutkafalvy Miklós, Legeza Pál, Mikovínyi Jenő, őrgróf Pallavicini György, Rubinek István, Reuczes János, Reök Iván, Rupert Rezső, Szabó István (sokorópátkai), Sallay János, Somogyi István, Taszler Béla*. Munkásügyi bizottság: Barla-Szabó József, Bernolák Nándor, Borgulya Pál, Bródy Ernő, Csizmadia Sándor, Ernst Sándor, Fáy Gyula, Frühwirth Mátyás, Gaál Endre, Henzer István, Herrmann Miksa, Kuna P. András, Milosevics János, Oláh Dániel, Perlaki György, Róbert Emil, Schandl Károly, Schlachta Margit, Szabó József (budapesti), Taszler Béla, Temesváry Imre. Naplóbiráló-bizottság : Benkő Gábor, Berki Gyula, Bernáth Béla, Bodor György, Csontos Imre, Dánér Béla, Frühwirth Mátyás, Gaál Endre, Grieger Miklós, Gunda Jenő, Hir György, Homonnay Tivadar, Javos Antal, Kálmán István, Kolosváry Kiss István, Kontra x^ladár, Cs. Kovács István, Mahunka Imre, Mátéffy Viktor, Milotay István, Nagy János (tamási), Reischl Richárd, Rupprecht Olivér, Szabó József (budapesti), Szent-Imrey Ákos, Sziráki Pál, Szűcs Dezső, Thomas Ferenc, Vir­ter László, Zákány Gyula. Összeférhetlensógi állandó bizottság: El­nök : gr. Széchenyi Viktor. Helyettes elnök ; Ernst Sándor. Tagok : Beniczky Ödön, Birtha József, Hencz Károly, Huszár Elemér, Jármy József, Kószó István, Kováts J. István, Patacsi Dénes, Szmrecsányi György. Pénzügyi bizottság: gróf Andrássy Gyula, Beniczky Ödön, Bernáth Béla, Bernolák Nán­dor, gróf Bethlen István, Bottlik József, Czett­ler Jenő, Dinich Vidor, Dömötör Mihály, Ernst Sándor, Erődi-Harrach Béla, Gaal Gaszton, Haller István, Hencz Károly, Herrmann Miksa, Huszár Károly, Iklódy-Szabó János, gróf Kle­belsberg Kunó, báró Korányi Frigyes, Lingauer Albin, Őrffy Imre, Pásztor József, Róbert Emil, Rubinek Gyula, Sándor Pál, Schandl Károly, Simonyi-Semadam Sándor, Szabóky Jenő, Szmre­csányi György, báró Szterényi József, Tankovics János, Túri Béla, Ugron Gábor. * Számvizsgáló bizottság : Balla Aladár, Buda­váry László, Dräxler János, Eberhardt Antal, Forgács Miklós, Huszár Elemér, Kardos Noé, Kontra Aladár, Madarász Zsigmond, Mahunka Imre, Mátéffy Viktor, Nagy Pál, Pákozdi And­rás, Rassay Károly, Szabó József (biharnagy­bajomi), Vértes Vilmos István. Véderő-bizottság : gróf Apponyi Albert, Avarffy Elek, Áment Ferenc, Balla Aladár, Bencze Gábor, Beniczky Ödön, Dinich Vidor, Dömötör Mihály, Fábián István, (jömbös Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom