Nemzetgyűlési napló, 1920. IV. kötet • 1920. július 22. - 1920. augusztus 19.

Ülésnapok - 1920-90

502 Tárgymutató. Kérvényt bizottság felhívása teendőinek pontosabb ellátására 69. Kilakoltatások ügye (1. Inter}). Mahunka Imre) 86. Kilences bizottság (1. Gabonarendelet tár­gyalására) 82. Kir. itélöbirák és ügyészek illetményei (írom. 86, 108) és különvélemény 77, 81, 84, 85, 87, 88. Hozzászóltak : Bernolak Nándor 435. Bródy Ernő 423. Hegedüs György 419." Hornyánszky Zoltán 334, 407,433,436,464,467,468. Kovács József 428. Kószó István 409, 413. Mikovínyi Jenő (előadó) 189. Pető Sándor 417. Rupert Kezső 424, 434. Somogyi István 406, 432. Tomcsányi Vilmos Pál 429. 432, 435, 436, 465, 46R. . 467, 468. Wagner Károly (előadó) 333. Kun Béla kiadatása (1. Interp. Tomorv 75. Kisipar érdekei; Mahunka Imre indít­ványa (írom. 56) 80. Hozzászólt : Mahunka Imre 276. Kisüsthasználat körüli büntetések (1. Interp. Drozdy Győző) 71. Kommunizmussal vádolt internáltak és le­tartóztatottak gyors kihallgatása és az ártatla­nok elbocsátása (I Interp. Csernus Mihály) 77. Koós Mihály min. tanácsos • jelenléte az ülésen 75. Korányi Frigyes b. pénzügyminister pénz­ügyi politikájának felülvizsgálására kiküldendö szakbizottság; Ereky Károly indítványa (írom. 99) 71, 77. Hozzászóltak : Ereky Károly 190, 202. Korányi Frigyes b. 198. Kormány kineveztetése (1. Teleki Pál gr.-féle) 69. Kovács József—Bernolák Nándor-féle sze­mélyes ügy (Kovács József 388. — Bernolák Nán­dor 387) 84. Közadók kezelésére vonatkozó törvényes ren­delkezések módosítása (1. Több egyenesadóra) 80. Közbeszólás helyreigazítása 73, 82. Hozzászóltak: Ereky Károly 347. Gömbös Gyula 347. Szijj Bálint 121. Közgazdaságtudományi kar felállítása (1. Bu­dapesti m. kir. «gyetemi) 69. Külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink ideiglenes rendezése (írom. 92, 117) 7Q, 82, 87, 88. Hozzászóltak : Ereky Károly 470, 472, Iklódy-Szabó János 469, Ernst Sándor 471. 472. Gyömörey György (előadó) Teleki Pál gr. 29, 471, 357. Lemondás a bizottsági tagságról: Kerese György 77. Lemondás a jegyzői tisztről : Haller József 89. Lemondás a képviselőségről: Szabó Sándor 76. Lipótvárosi gyilkosság (1. Interp, Bottlik József) 73. Magántisztviselők, kereskedelmi alkalmazot­tak és kisiparosok nyugdíjának biztosítása; Frühwirth Mátyás inditványa (írom. 60) 81. Hozzászólt : Frühwirth Mátyás 30^. Magyar kir. Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársasággal kötött szerződés módosítása (írom. 115, 123) 79, 90. Hozzászóltak : Örffy Imre (élőadó) 547. Rubinek Gyula 266. Magyarországi zsidókérdés (1. Zsidókér­dés) 80. Magyar Országos Véderő Egyesület ügye (1. Interp. Szilágyi Lajos) 88. — (1, Szilágyi Lajos—Gömbös Gyula-féle személyes ügy) 86,88. Megbízólevél beadására felhívás 69. Meghívás: Ébredő Magyarok Egyesületé­nek meghívása, állami életünk újjászületésének évfordulóján, 1920" augusztus 1-én tartandó nemzeti ünnepélyre 72. —• Szent István első apostoli királyunk névünnepén tartott istentisz­teletre 89. — Balatoni harcijáték-rendezőbizott­ság meghivása a Balatonon rendezendő ünne­pélyre 90. Mentelmi esetek: Drozdy Győző (írom. 102) 71. Hozzászóltak : Mátóffy Viktor (előadó) 61. Szilárd Béla (előadó) 125.

Next

/
Oldalképek
Tartalom