Nemzetgyűlési napló, 1920. I. kötet • 1920. február 16. - 1920. április 16.

Ülésnapok - 1920-3

A Nemzetgyűlés 3. %lése 1920. Kiss István, Kószó István, Kovács J. István, Lo­vász János, Mikovinyi Jenő, örfíy Imre, K. Pethes László, Pető Sándor, Rupert Rezső, Sallay János, Somogyi István, Szabó Sándor, Szijj Bálint, Szi­lárd Béla, Tarányi Ferencz, Vázsonyi Vilmos, Vedlik Béla, Virter László, Wagner Károly, Wai­gondt Antal, Weiss Konrád. A nevezettek kaptak összesen 128 szavazatot, kivéve Vázsonyi Vilmost, aki 126 szavazatot kapott. A Pénzügyi Bizottság tagjaiul megválasztat­tak : Bernáth Béla, Bottlik József, Czettler Jenő, Dömötör Mihály, Ereky Károly, Ernst Sándor. Fáy Gyula, Ferdinándy Gyula, Gaál Gaszton, Gyömörey György, Haller József, Haypál István, Hegyeshalmy Lajos, Hencz Károly, Iklódy-Szabó János, Kenéz Béla, gróf Klebelsberg Kunó, Kószó István, Lingauer Albin, Lipták Pál, Reök Iván, Róbert Emil, Sallay János, Sándor Pál, Schandl Károly, Simonyi-Ssmadam Sándor, Szabóky Jenő, Szabó Sándor, Szijj Bálint, báró Szterényi József, Tankovics János, Ugrón Gábor, Vass József, mind­nyájan 128 szavatattal, kivéve Sándor Pált és Simonyi-Ssmadam Sándort, akik 127 szavazattal választattak meg. A Közlekedésügyi Bizottság tagjaiul megválasz­tattak : Barla-Szabó József, Bartos János, Csukás Endre, Ereky Károly, Gunda Jenő, Gyömörey György, Hegyeshalmy Lajos, Hermann Miksa, Homonnay Tivadar, Horthy Jenő, Huber János, Huszár Elemér. Kerekes Mihály, Lipták Pál, Luko­vich Aladár, Magyar Kázmér, Pákozdi András, Perlaky György, Reök Iván, Róbert Emil, Rubinek István, Sándor Pál, Schandl Károly, Szabó Balázs, Szabóky Jenő, báró Szterényi József, Taszler Béla. Ugrón Gábor, Usetty Ferencz, Vass József, Virter László, W'eber János, Weiss Konrád, — ezek közül Sándor Pál 127 szavazattal. A Közoktatásügyi Bizottság tagjaiul meg­választattak : gróf Apponyi Albert, Avarffy Elek, Bárczy István, Bozsik Pál, Budaváry László, Cserti József, Csukás Endre, Czettler Jenő, Dräxler János, Giesswein Sándor, Gunda Jenő, Haypál István, Hermann Miksa, Janka Károly, Kovács J. István, Kenéz Béla, Klebelsberg Kuno gróf, Kontra Aladár, Kovács Emil, Kószó István, Magyar Kázmér, Molnár János, Nagy János (egri), örffy Imre, Prohászka Ottokár, Schandl Károly, Szabó Balázs, Szent-Imrey Ákos, Szűcs Dezső, Usetty Ferencz, Vasadi-Balogh György, Weber János, Zákány Gyula. A Kérvényi Bizottság tagjaiul megválasz­tattak : Bartos János, Bozsik Pál, Csukás Endre, Frühwirth Mátyás, Javos Antal, Kerese György, Mátéfíy Viktor, Nagy János (tamási), Pető Sán­dor, Rupert Rezső, gróf Sigray Antal, Szabó Balázs, Szabó József, Szabó Sándor, Tankovics János, Tarányi Ferencz. A Gazdasági Bizottság tagjaiul megválasztat­tak : Bárczy István, Ereky Károly, Fábián István, Gedeon Jenő, Huber János, Janka Károly, Kószó István^» Letenyey Pál, Lipták Pál, Mahunka Imre, évi február hó 20-án, pénteken. 2] Oláh Dániel, Pálfy Dániel, Szabó Balázs, Sziráki Pál, Szűcs Dezső, Taszler Béla. A Naplóbiráló Bizottság tagjaiul megválasz­tattak : Barla-Szabó József, Bárány Imre, Bodor György, Bródy Ernő, Drozdy Győző, Grieger Miklós, Gunda Jenő, Hir György, Homonnay Tiva­dar, Javos Antal, Kálmán István, Kerekes Mihály, Kolosváry-Kiss István, Kontra Aladár, Kovács Emil, Cs. Kovács István, Mátéfíy Viktor, Nagy János (egri), Nagy János (tamási), Pető Sándor, Plósz István, Szabó József, Szent-Imrey Ákos, Szilárd Béla, Sziráki Pál, Szűcs Dezső, Thomas Ferencz, Virter László, Waigandt Antal, Zákány Gyula, — ezek közül Bródy Ernő 127 szavazattal. A Véderő-Bizottság tagjaiul megválasztattak : gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Avarffy Elek, Bartos János, Bencze Gábor, Bródy Ernő, Csukás Endre, Ereky Károly, Ferdinándy Gyula, Gyömörey György, Hegedűs György, Hegyeshalmy Lajos, Hir György, Javos Antal, Kovács J. Ist­ván, Lingauer Albin, Nitsch Mátyás, Perlaky György, K. Pethes László, Putnoky Móricz, Reischl Richárd, Rupprecht Olivér, gróf Sigray Antal, Szabóky Jenő, gróf Széchenyi Viktor, Tarányi Ferencz, Taszler Béla, Usetty Ferencz, Vasadi­Balogh György, Virter László, Wagner Károly, Waigandt Antal, Weiss Konrád. A Könyvtári Bizottság tagjaiul : Bozsik Pál, Budaváry László, Cserti József, Drozdy Győző, Giesswein Sándor, Janka Károly, Herrmann Miksa, Hornyánszky Zoltán, Kenéz Béla, Kovács Emil, Lukovich Aladár, Lovász János, Molnár János, Sabel János, Vasadi-Balogh György, Vedlik Béla. A Mentelmi Bizottság tagjaiul : Bartos János, Dömötör Mihály, Ereky Károly, Ernst Sándor, ! Ferdinándy Gyula, Gaal Gaszton, Haller József, Hegyeshalmy Lajos, Huszár Elemér, Kovács J. István, Mikovinyi Jenő, Rubin ek István, Rupert Rezső, Schandl Károly, Simonyi-madam Sándor, Somogyi István, Szabó Balázs, gróf Széchenyi Viktor, Szilárd Béla, Vázsonyi Vilmos, Wagner Károly. A Számvizsgáló-Bizottság tagjaiul : Budaváry László, Bodor György, Bródy Ernő, Dräxler János, Eberhardt Antal, Forgács Miklós, Kontra Aladár, Lipták Pál, Madarász Zsigmond, Mátéfíy Viktor. Nagy János (tamási), Nitsch Mátyás, Pákozdy András, Pálfy Dániel, Szabó Sándor, Szabóky Jenő. A Zárszámadásvizsgáló Bizottság tagjaiul : Dömötör Mihály, Ereky Károly, Fábián István, Fáy Gyula, Herrmann Miksa, Iklódi-Szabó János, Kenéz Béla, gróf Klebelsberg Kunó, Kerese György, Mátéfíy Viktor, Mikovinyi Jenő, Pető Sándor, Plósz István, Putnoky Móricz, Róbert Emil, Sándor Pál, Somogyi István, Szabó Balázs, Szijj Bálint, Tankovics János, Vedlik Béla. A Közigazgatási Bizottság tagjaiul : gróf An­drássy Gyula, Bartos János, Bárczy István, Bottlik József, Bozsik Pál, Dräxler János, Fer­dinándy Gyula, Haller József, Haypál István. Hencz Károly, gróf Klebelsberg Kunó, Kerese

Next

/
Oldalképek
Tartalom