Képviselőházi napló, 1906. XXIV. kötet • 1909. február 13–márczius 9.

Ülésnapok - 1906-436

540 Tárgi Polónyi Dezső és Beniczky Ödön 419, 420. Hozzászóltak: Beniczky Ödön 80. Hédervári Lehel (előadó) 55. Polónyi Dezső 31, 56. Rakovszky István (írom. 1117) 430. Hozzászólt ; Hédervári Lehel (előadó) 345. Suciu János (írom. 1106) 418, 430. Hozzászólt: Hédervári Lehel (előadó) 3, 355. Szkicsák Ferencz (írom. 1105) 418, 430. Hozzászólt : Hédervári Lehel (előadó) 3, 355. Szkicsák Ferencz és Blalio Pál (írom. 1107) 418, 430. Hozzászólt: Hédervári Lehel (előadó) 3, 356. Várady Imre (írom. 1103) 418, 430. Hozzászólt : Hédervári Lehel (előadó) 3, 355. Vlád Aurél (írom. 1091) 430. Hozzászóltak: Hédervári Lehel 351. Lázár Zoárd (előadó) 351. Mentelmi jog megsértése (1. Mentelmi ese­tek: Justh Gyula ment, sérelme, Polónyi Dezső ment. sérelme) 419. Napirend 424, 428. Hozzászóltak: Nagy György 308. Pilisy István 204. id. Wekerle Sándor 309. Népszava ez. lap árusításának a pálya­udvarodon történt betiltása (1. Interp. Pető Sán­dor) 424. Névsorolvasás elrendelése a ház határozat­képtelensége miatt; távollevője névjegyzékénele bemutatása 418, 419. Névsorolvasáskor távolvolt képviselők igazo­lásának módja (elnöki kijelentés 8) 418. Hozzászóltak : Beniczky_ Ödön 10. Lázár Pál 8. Bozóky Árpád 9. Mezőfi Vilmos 11. Névszerinti szavazás; 1, Adóreform (374) 431. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója (1. Adóreform) 426. Okolicsányi László—Farkasházy Zsigmond­féle személyes ügy (Okolicsányi László 181. — Farkasházy Zsigmond 164, 182) 423. Osztrák pénzügyminiszternek a bankközös­ség mellett tartott beszéde (1. Interp. Bozóky Árpád) 425. Ónálló nemzeti bank felálUtására vonatkozó proqrammja a kormánynak (1. Interp. Bozóky Árpád) 418. Öngyilkos katonák; az 1907/908-iki szol­gálati óv folyamán a közös hadsereg magyar­országi ezredeiben és a magyar kir. honvédségnél előfordult öngyilkossági esetek (írom. 1054, 1097) 426, 432. Hozzászólt: Moskovitz Iván (előadó) 251. Önkéntesek tiszti vizsgája (1. Tiszti vizsgák) 426. Összeférhetlenségi bejelentések: lemondások összeférhetlen állásokról: Benyovszky Sándor gr. 424, 432. Széll Kálmán 436. Paks—baja—szekcsői Dunaszakasz szabá­lyozása (1, Interp Kovács János) 431. Polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi Julius hó 17-én Hágában kelt nemzetközi egyez­mény beczikkelyezése (írom. 1085, 1113) 425. Hozzászólt : Szász Zsombor (előadó) 211. Privigye — németprónai h. é. vusut engedé­lyezése (írom. 1111) 423. Hozzászólt: id. Wekerle Sándor 153. Pusztai járásban elkövetett ujabb közigaz­gatási visszaélések és politikai zaklatások (lásd Interp. Markos Gyula) 418. Rakovszky István — Beniczky Ödön-féle személyes ügy (Rakovszky István 11. — Beniczky Ödön 10) 418. Regálé kártalanítási töke és kamatai (lásd Interp. Szabó István [nagyatádi]) 434. Rendreutasitás bírálata 428. Hozzászólt •• Molnár Jenő 299. Sándor Pál — Polónyi Géza-féle személyes ügy (Sándor Pál 411. — Polónyi Géza 410) 432. Susahi állomás létesítése (1. Interp. Barcsics Erazmusz) 418,

Next

/
Oldalképek
Tartalom