Képviselőházi napló, 1906. XXIV. kötet • 1909. február 13–márczius 9.

Ülésnapok - 1906-436

536 Tárgymutató. d) Általános kereseti adó (írom, 600, 1046) 431—433. Hozzászóltak: Éber Antal 402, 403, 404, 407, 408. Nagy Sándor 377. Petrogalli Oszkár 408. Polónyi Géza 383, 405. 410, 412, 418. Sándor Pál 404, 409, 415. Vázsonyi Vilmos 386. 401. 409, 415, Vizy Ferencz 406, 417. id. Wekerle Sándor 390, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 411, 413, 414, 415, 416. 417, 419. e) Nyilvános számadásra kötelezett válla­latok kereseti adója (írom. 601, 1045) 432— 435. Hozzászóltak : Baross János 438. Bernát István 444, 456. Dániel Pál 425. Esterházy Móricz gr. 442. Éber Antal 430, 433, 448. Hajdú Frigyes 458. Holló Lajos 446. .Tánoky-Madocsány Gyula 443. Lányi Mór 426, 434. 435, 451. Lázár Pál 432, 434. Nagy Ferencz 436, 469. Polónyi Géza 419, 436. 463, 468. Kátkay László 447. Rojc Milán 428, 429. 469, 471. Simonyi Semadam Sándor 460. Sándor Pál 440, 444. Surmin György 428, 429. Szent-Királyi Zoltán 444. id. Wekerle Sándor 425, 427, 428, 429, 432, 434, 437, 445, 466, 471. f) Jövedelemadó (írom. 602, 1047) 435, 436. Hozzászóltak : Bozóky Árpád 527. Esterházy Móricz gr. 480. Éber Antal 509, 520, 523. Mezőfi Vilmos 494, 516, 519 526. Mérey Lajos 517, 521, 525, 527. Nagy Dezső 509. Nagy Sándor 492. Pető Sándor 527. (Folyt, a XXV. kötetben.) Polónyi Géza 482. 503. 504, 506, 511, 527. Sándor Pál 508, 515. Sümegi Vilmos 517. Vázsonyi Vilmos 506, 507, 525. ' id. Wekerle Sándor 503, 505. 506. 513. 516, 518, 519, 523, 528. Alkotmánybiztositékoknak Horvátországban történt megsértése (1. Interp. Surmin György) 424. Andrássy Gyula gr. belügyministernek az oraviczai alkotmánypárt elnökéhez intézett levele (1. Interp. Pop Cs. István) 421. Anyakönyvi hamisítások (1. Interp. Beniczky Ödön) 418. Aradi vesztöhely megvásárláséihoz a képviselő­háznak 20,000 koronával való hozzájárulása; Nagy György indítványa (írom. 1100) 419. Hozzászóltak: Barabás Béla 32. Nagy György 32, 34. id. Wekerle Sándor 32. Állami koszénbányászat fejlesztése (írom, 1119) 435. Hozzászólt: id. Wekerle Sándor 479. Állami számvevőszék jelentései (1. Költség­vetési felhatalmazás nélkül utalványozott kiadá­sok; Ttílkiadások; Zárszámadás) 426. Általános kereseti adó (1. Adóreform) 426. Bank — önálló nemzeti — felállítására vonatkozó^ programmja a kormánynak (1. Interp. Bozóky Árpád) 418. Barabás Béla — Nagy György-féle szemé­lyes ügy (Barabás Béla 32- — Nagy György 32) 419. Barta Ödön—Beniczky Ödön-féle személyes ügy (Barta Ödön 23. — Beniczky Ödön 19) 418. iministernek az oraviczai alkotmány­párt elnökéhez intézett levele, (1. Interp. Pop Cs. István) 421. Beraktározási uzsoraüzelmek a fővárosban (1. Interjj. Beniczky Ödön) 428. Beregmegyei anyakönyvi hamisítások (lásd Interp. Beniczky Ödön) 418. Beszéd elhalasztása 420. Hozzászólt: Eojc Milán 85. Beszéd elhalasztásának kérése 418. Hozzászólt: Baboesay Sándor 13. Beszéd közben szünet; 1. Ujonczjutalék meny­nyisége 1909. évben: Farkasházy Zsigmond (45, 1,75) 419. — Nagy György (73) 420. — Bozóky Árpád (102) 421. — Molnár Jenő (142) 422. Bilinski osztrák pénzügyministernek a bank­közösség fentartása mellett tartott beszéde (lásd Interp. Bozóky Árpád) 425. Bosznia és Herczegovina alkotmánytervezete (1. Interp. Hoffmann Ottó) 424. Budafok—nagytétényi vasút engedélyezése (1. Budapest—budafoki) 423. Budapest—budafoki h. é. villamos vasút második vágányának és az e vasút folytatása­ként Budafoktól—Nagytétényig vezető vonal engedélyezése (írom. 1110) 423. Hozzászólt: id. Wekerle Sándor 153. Buza Barna—Vázsonyi Vilmos-féle szemé­lyes ügy (Buza Barna 399. — Vázsonyi Vilmos 386) 431, 432.

Next

/
Oldalképek
Tartalom