Képviselőházi napló, 1906. XVI. kötet • 1908. február 21–márczius 14.

Ülésnapok - 1906-291

Tárgymutató. 445 Hajnód Ignácz (Előadó: Bizony Ákos 30) 276, 283. Lukács László (Előadó: Haviár Dániel 225) 283. Máthé László (Előadó: Okolicsányi László 386) 289, 290. Interpélláczió elhalasztása 276, 282. Hozzászóltak : Bozóky Árpád 360. • Molnár Ákos 360. Bródy Ernő 53. Nagy Dezső 223. Laeline Hugó 53, Szmrecsányi György 436. Zakariás János 360. Interpéllácziók elintézésének sürgetése ; ház­szabályok 204. §-a (elnöki kijelentés 225) 283. Hozzászóltak: Kossuth Ferencz 227. Mezőn Vilmos 225. Lengyel Zoltán 226. Nagy György 226. idb. "VVekerle Sándor 225. Interpéllácziók zeke 283. függőben levők — jegy­Interpellácziók megtételének ideje 288. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 413. Hammersberg László 413. Molnár Jenő 335. Interpelláczióra adandó válasz bejelentése 276, 280, 288, 290. 282. Interpelláezióra adandó válasz elhalasztása Hozzászólt : Apponyi Albert gr. 218. Katonai kérdések kikapcsolása (1. Interp. Vlád Aurél) 282. Kérvények XLVIII. sor jegy zeke (írom. 745) 280. Hozzászólt: Zakariás János (előadó) 133. 280, Kérvények XLIX. sor jegy zeke (írom. 746) Hozzászólt : Zakariás János (előadó) 133. Kérvények L. sorjegyzéke (írom. 747) 280. Hozzászólt: Zakariás János (előadó) 133. Kérvények LI. sorjegyzéke (írom. 763) 290. Hozzászólt: Zakariás János (előadó) 386. Kérvények, L1I. sorjegyzéke (írom. 764) 290. Hozzászólt:. Saára Gyula (előadó) 386. Kitüntetéseknek és czimeknek országgyűlési képviselők részére adományozása (1. Interp. Nagy György) 279. Kossuth Ferencz — Polónyi Géza-féle sze­mélyes ügy (Kossuth Ferencz 235. — Polónyi Géza 233) 283. Közjegyzőségek osztogatása (1. Interp. Len­gyel Zoltán) 279. Közoktatásnak Szeben vmegyében a magyar államra nézve veszélyes iránya (1. Bozóky Árpád interpellácziójára vallás- és közoktatásügyi minisz­ter válasza) 288. Krístóffy József volt belügyi ügyvivő nyi­latkozatai (1. Interp. Farkasházy Zsigmond) 288. Külügyminiszternek az osztrák delegáczió­ban a tiszti fizetésekre vonatkozólag tett nyilat­kozata (1. Interp. Bozóky Árpád) 291. Laehne Rugó közbeszólása 279. Hozzászóltak : Mezőn Vilmos 109. Nagy György 108. Rakovszky István 109. Lakásszükség — budapesti — orvoslása (lásd Interp. Nagy Dezső) 285. Londoni magyar kiállítás (1. Interp. Molnár Ákos) 291. Lukács László — Buza Barna-féle sze­mélyes ügy (Lukács László 236. — Buza Barna 227) 283. Magyar iparnak a haditengerészet részéről történt mellőzése (1. Becsey Károly interpellá­cziójára miniszterelnök válasza) 291. Megélhetési viszonyok könnyítése érdekében teendő intézkedések (1. Interp. Bródy Ernő) 279. Mentelmi esetek: Ajtay Aladár (írom. 743) 279. Hozzászólt: Baiogky Ernő (előadó) 105. Ábrahám Dezső (írom. 760) 285. , Hozzászólt: Lázár Zoárd (előadó) 264. Bene István (írom. 741) 279. Hozzászólt : Baioghy Ernő (előadó) 105.

Next

/
Oldalképek
Tartalom