Képviselőházi napló, 1906. XVI. kötet • 1908. február 21–márczius 14.

Ülésnapok - 1906-291

444 Tárgymutató. Baranya-Szabolcs és környéke bánya- és kohómunkások szakegyletének feloszlatása (1. Hodzsa Milán interpelácziójára miniszterelnök válasza) 291. Bella Mátyás utólagos rendreutasitása 283. Beszéd elhalasztása 277, 285, 287. Hozzászóltak : Goldis László 333. Lukács László 279. Polit Mihály 79. Beszéd közben szünet 1. Házszabályok módo­sítása: Lengyel Zoltán (16) 275. — Mezó'fi Vil­mos (40) 276. — Farkasházy Zsigmond (71) 277. — Pető Sándor (118) 279. — Nagy György (145) 280. — Vlád Aurél (174) 281. — Lukács László (297) 286. - Suciu János (422) 291. Beszéd közben ülés felfüggesztése 283. Bélyeg- és illetékmentesség a tiz katasztrális hóidat meg nem haladó földbirtokok csereüzleténél (1. Tiz katasztrális) 276. Bródi vámhivatalnál használatban levő magyar nyomtatványok és sóutalványok (1. Brlics Vatroszláv interpellácziójára miniszterelnök vá­lasza) 291. Budapesti lakásszükség orvoslása (1. Interp. Nagy Dezső) 285. Czigányolc kóborlásának meggátlása; Bozóky Árpád indítványa (írom. 736) 276, 282. Hozzászóltak: Andrássy Gyula gr. 190. Bozóky Árpád 190. Czimeknek és kitüntetéseknek országgyűlési képviselők részére adományozása (1. Interp. Nagy­György) 279. Elállás a szótól (1. Supilo Ferencz — Buza Barna — féle személyes ügv. Supilo Ferencz 235. — Elnöki kijelentés 235) 282. 1885: XI. t.-cz. III. fejezetének módosítása (1. Interp. Nagy György) 282. Fiumei rezoluczió. (1. Polónyi Géza — Buza Barna — féle személyes ügy) 283. Függőben levő interpellácziók és indítvá­nyok; elnök havi jelentései 283. Házszabálymódositásról szóló — Nagy Emil­féle — indítvány napirendre tűzése; házszab. 319. §-a (elnöki kijelentés 107) 279. Hozzászóltak.' Buzáth Ferencz 107. Lengyel Zoltán 106. Házszabálymódositásról szóló — Nagy Emil féle — indítványnak tárgyalási módja; liázszab. 208. §-a 285. Hozzászólt : Lengyel Zoltán 265. Házszabályok alkalmazása; házszab. 319. §-a 275. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 5. Farkasházy Zsigmond 3. Molnár Jenő 5. Házszabályok módosítása,; Nagy Emil indít­ványa (írom. 723) A) Altalános tárgyalás 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291. Hozzászóltak : Andrássy Gyula gr. 86. Apponyi Albert gr. 155. Babocsay Sándor 109. Bánffy Dezső b. 255. Bella Mátyás 237. Benedek János 387. Blahó Pál 268. Bozóky Árpád 25. Bredicean Koriolán 244. Buza Barna 227, 234. Csépány Géza 315. Damián Vazul 381. Eötvös Károly 95. Farkasházy Zsigmond 64. Goldis László 335, 380. Hodzsa Milán 403. Hoffmann Ottó 194. Ivánka Milán 322. Kovács Ernő 190. Lengyel Zoltán 5. Lukács László 284. Manojlovics János 312. Mezőfi Vilmos 31. Miháli Tivadar 413. Mrksity Jása 272. Nagy György 133. Pető Sándor 112. Petrovics István 370. Pilisy István 54. Polit Mihály 80. Polónyi Géza 199. 217. 314. Pop Cs. István 344. Kojc Milán 272. Suciu János 419, Supilo Ferencz 266. Szkicsák Ferencz 177. Thoroczkay Viktor b. 363. Tolnay Lajos 59. Urmánczy Nándor 381. Vajda Sándor 274. Vizy Ferencz 425. Vlád Aurél 165. id. Wekerle Sándor 267. Wesselényi Ferencz b. 176. Házszabályviták: 204. §. (1. Interpellácziók elintézésének sür­getése) 283. 208. §. (1. Házszabálymódositásról szóló indítvány tárgyalási módja) 285. 319. §. (1. Házszabályok alkalmazása) 275. (1. Házszabályok módosításról szóló indítvány napirendre tűzése) 279. Horvát nyelvű felszólalásoknál tolmács alkal­mazása (1. Tolmács) 284. Horvátországi viszonyokat illetőleg követendő politika (1. Interp. Hammersberg László) 288. Igazolási ügyek: Barcsay Tamás (Előadó: Bizony Ákos 187) 279, 282. " Béla Henrik (Előadó: Okolicsányi László 386) 288, 290. Botzenhardt János 279. Farkas Albert (Előadó: Okolicsányi László 334) 284, 288, Gyelmis Geró' (Előadó: Bizony Ákos 30) 276.

Next

/
Oldalképek
Tartalom