Képviselőházi napló, 1906. XVI. kötet • 1908. február 21–márczius 14.

Ülésnapok - 1906-291

442 Névmutató. Pilisy István Házszabályok módosítása 54. Polit Mihály Beszéd elhalasztása 79. Házszabályok módosítása 80. Novibazári szandzsák-vasút; interp. 220. Polónyi Géza Házszabályok módosítása 199, 217, 314. Személyes ügye Buza Barnával 233. Tolmács alkalmazása a horvát nyelvű fel­szólalásoknál 249, 254. Pop Cs. István Házszabályok módosítása 344. Rakovszky István Laelme Hugó közbeszólása 109. Rojc Milán Házszabályok módosítása 272. Saára Gyula Kérvények LII. sorjegyzéke (előadó) 386. Suciu János Házszabályok módosítása 419. Supilo Ferencz Személyes ügye Buza Barnával 235, 249. Elállás a szótól 235. Házszabályok módosítása 266. Személyes ügye idb. Wekerle Sándorral 272. Szkicsák Ferencz Házszabályok módosítása 177. Szmrecsányi György Interpelláczió elhalasztása 436. Thoroczkay Viktor b. Házszabályok módosítása 363. Tolnay Lajos Házszabályok módosítása 59. Személyes ügye Molnár Jenővel 94. Ugron Gábor Napirend 163. Tolmács alkalmazása a horvát nyelvű felszó­lalásoknál 251. Urmánczy Nándor Házszabályok módosítása 381. Vajda Sándor Házszabályok módosítása 274. Vizy Ferencz Házszabályok módosítása 425. Vlád Aurél Nagyrápoltai kerületben megejtett megye­bizottsági választások; interp. 49, 51. Házszabályok módosítása 165. Katonai kérdések kikapcsolása; interp. 221. Személyes ügye Csépány Gézával 321. idb. Wekerle Sándor Kelemen Samu interpellácziójára: Nagykároly­ban felállítani kért törvényszék ügyében tett miniszterelnöki nyilatkozat tárgyá­ban 52. Tiz katasztrális holdat meg nem haladó föld­birtokok csereüzletének bélyeg- és illeték­mentessége ; Bozóky Árpád indítványa 189. Interpellácziók elintézésének sürgetése 225. Házszabályok módosítása 267. Farkasházy Zsigmond inteipellácziójára: Kris­tóffy József volt belügyi ügyvivő nyilatkozatai tárgyában 358. Hammersberg László interpellácziójára : Hor­vátországi viszonyokat illetőleg követendő politika tárgyában 360. Hodzsa Milán interj>ellácziójára: Baranya­Szabolcs és környéke bánya- és kohómun­kások szakegyletének feloszlatása tárgyá­ban 427, 430. Brlics Vatroszláv interpellácziójára: Bródi vám­hivatalnál használatban levő magyar nyomtat­ványok ,és sóutalványok tárgyában 431. Bozóky Árpád interpellácziójára: Pojiovics Dusán jegyzővé választása tárgyában 431. Becsey Károly interpellácziójára: magyar iparnak a hadi tengerészet részéről történt mellőzése tárgyában 431. Bozóky Árpád interpellácziójára: külügymi­niszternek az osztrák delegáczióban a tiszti fizetésekre vonatkozólag tett nyilatkozata tárgyában 436. Wesselényi Ferencz b. Házszabályok módosítása 176. Zakariás János Kérvények XLVIII. sorjegyzéke (előadó) 133. Kérvények XLIX. sor jegyzéke (előadó) 133. Kérvények L. sorjegyzéke (előadó) 133. Interpelláczió elhalasztása 360. Kérvények LI. sorjegyzéke (előadó) 386.

Next

/
Oldalképek
Tartalom