Képviselőházi napló, 1906. XVI. kötet • 1908. február 21–márczius 14.

Ülésnapok - 1906-291

440 Névmutató. Szónokok: Andrássy Gyula gr. Házszabályok módosítása 86. Czigányok kóborlásának meggátlása: Bozóky Árpád indítványa 190. Hencz Károly interpellácziójára: a szocziálista tüntetések tárgyában 437. Apponyi Albert gr. Házszabályok módosítása 155. Interpelláczióra adandó válasz elhalasztása 218. Bozóky Árpád interpellácziójára: Közoktatás­nak özében vmegyében a magyar államra nézve veszélyes iránya tárgyában 352. Babocsay Sándor Házszabályok módosítása 109. Baloghy Ernő Ájtay Aladár ment. ügye (előadó) 105. Bene István ment. ügye (előadó) 105. Csontos Andor ment. ügye (előadó) 105. Farkasházy Zsigmond ment. ügye (előadó) 105. Hajdú Frigyes ment. ügye (előadó' 105. Lázár Pál ment. ügye (előadó) 105. Lovászy Andor ment. ügye (előadó) 105. Polónyi Dezső ment. ügye (előadó) 105. Bánffy Dezső b. Házszabályok módosítása 255. Bella Mátyás Házszabályok módosítása 237. Benedek János Házszabályok módosítása 387. Bizony Ákos Gyelmis Gerő igazolása (előadó) 30. Hajnód Ignácz igazolása (előadó) 30. Barcsay Tamás igazolása (előadó) 187. Blako Pál Házszabályok módosítása 268. Bozóky Árpád Házszabályok alkalmazása 5. Házszabályok módosít Tíz katasztrális holdat meg nem haladó föld­birtokok csereüzletének bélyeg- és illeték­mentessége; inditv. 188. Czigányok kóborlásának meggátlása; inditv. 190." Közoktatásnak Szeben vmegyében a magyar államra nézve veszélyes iránya; interp. 354. Interpelláczió elhalasztása 360. Interpellácziók megtételének ideje 413. Popovics Dusán jegyzővé választása interp. 431. Külügyminiszternek az osztrák delegációban a tiszti fizetésekre vonatkozólag tett nyilat­kozata; interp. 434, 437. Bredicean Koriolán Házszabályok módosítása 244. Ság és Murány temesmegyei községeknek a jegyzőkönyvi nyelvre vonatkozólag hozott határozata; interp. 281. Bródy Ernő Interpelláczió elhalasztása 53. Megélhetési viszonyok könnyítése érdekében teendő intézkedések; interp. 125. Buza Barna Házszabályok módosítása 227, 234. Buzáth Ferencz Házszabálymódositásról szóló indítvány naj>i­rendre tűzése 107. Osépány Géza Házszabályok módosítása 315. Dani ián Vazul Házszabályok módosítása 381. Eötvös Károly Házszabályok módosítása 95. Farkasházy Zsigmond Házszabályok alkalmazása 3. Házszabályok módosítása 64. Napirend 163. Krístóffy József volt belügyi ügyvivő nyilat­kozatai; interp. 355, 359. Goldis László Beszéd elhalasztása 333. Házszabályok módosítása 335, 380. Günther Antal Vlácl Aurél interpellácziójára: nagyrápolti kerületben megejtett megyebizottsági válasz­tások ügyében 48, 50. Hammersberg László Horvátországi viszonyokat illetőleg követendő politika; interp. 360, 362. Interpelláczió megtételének ideje 413.

Next

/
Oldalképek
Tartalom